Departament pentru Relații Internaționale, Universitatea de Stat din Moldova

MOBILITATE ACADEMICĂ Programul ERASMUS+

DEPARTAMENTUL / FACULTATEA

PERSOANE RESPONSABILE (anul de studii 2019-2020) DATE DE CONTACT
Departamentul pentru Relații Internaționale CASTRAVEȚ Lucia,

doctor, conferențiar universitar, șef departament

E-mail: usm.international@yahoo.com

Tel: 067560170

Facultatea Drept MOCANU Veronica,

doctor, conferențiar universitar, prodecan

E-mail: mocanuveronica@mail.ru

Tel: 069955774

Facultatea Matematică și Informatică NOVAC Ludmila,

doctor, conferențiar universitar

E-mail: novacludmila@gmail.com

Tel: 069791936

Facultatea Litere BREAHNĂ Irina,

doctor, conferențiar universitar

E-mail: irina.breahna@gmail.com

Tel: 022-244-071, 069056574

Facultatea Fizică și Inginerie DMITROGLO Liliana,

doctor, conferențiar universitar, prodecan

E-mail: dmitrogloliliana@yahoo.com

Tel: 067560050, 022-244-386

Facultatea Chimie și Tehnologie Chimică ISAC-GUȚUL Tatiana,

doctor, conferențiar universitar

E-mail: t_isac@mail.ru

Tel: 079877724

Facultatea Istorie și Filosofie MATVEEV Sergiu,

doctor, conferențiar universitar, decan

E-mail: sssmatveev@yahoo.com

Tel: 067436644

Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative TEOSA Valentina,

doctor habilitat, profesor universitar

E-mail: val.teosa@gmail.com

Tel: 079681413

Facultatea Științe Economice GARȘTEA Ala, lector superior, prodecan

MIRONOV Svetlana,

doctor, conferențiar universitar, prodecan

E-mail: ala_garstea@mail.ru

Tel: 022-242-290

E-mail: mir.svet.lec76@gmail.com

Tel: 079545615

Facultatea Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială PRAVIȚCHI Galina,

doctor, conferențiar universitar

E-mail: pravitchi_galina@yahoo.com

Tel: 079187707

Facultatea Biologie și Pedologie LEȘANU Mihai,

doctor, conferențiar universitar, decan

E-mail: mglesanu@yahoo.com

Tel: 067319913

Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării BULICANU Victoria,

doctor, conferențiar universitar

E-mail: vikibulikanu@yahoo.com

Tel: 060159901

Actualizat: Decembrie 2019