Serviciul Mobilități Academice

Of. 131, bloc 4

str. A. Mateevici, 60, Chișinău

tel. 067560170

e-mail: usm.international@yahoo.com