La 17 februarie 2020, a fost organizată cea de-a șasea sesiune de informare de către echipa de proiect ReSTART a Universităţii de Stat din Moldova (P5_USM) în cadrul proiectului Erasmus+ ReSTART (Consolidarea competenţelor antreprenoriale şi digitale ale studenţilor şi cadrelor didactice pentru îmbunătăţirea procesului de modernizare a învăţământului superior în MOLDOVA, nr.585353- PPE-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP).

Scopul evenimentului a fost de a informa studenţii şi profesorii despre posibilităţile pe care le oferă proiectul ReSTART privind implementarea şi utilizarea metodelor moderne de predare şi învăţare în procesul de modernizare a programelor de masterat în general şi a Programului de masterat „Administrarea Afacerilor” în particular.

În cadrul evenimentului, profesorii li s-au descris conținutul și particularitățile proiectului. Apoi a fost organizată o sesiune de întrebări și răspunsuri, care a permis de a concretiza toate aspectele legate de modernizarea procesului didactic din cadrul Facultății de Business și Administrație, la nivel de master.

Informațiile furnizate au prezentat interes pentru cadrele didactice ale Facultății de Științe Economice a USM, care ulterior au servit drept factor motivator suplimentar pentru studierea metodelor moderne de predare, în special a sistemului MOODLE.

Informații suplimentare privind proiectul ReSTART:  http://www.restart-eu.upb.ro/about-us/