Pe 20 martie 2019, la Universitatea de Stat din Moldova a avut loc Primul Eveniment Multiplicator din cadrul Proiectului ReSTART Nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP – “Consolidarea abilităților antreprenoriale și digitale ale studenților și profesorilor pentru îmbunătăţirea modernizării învăţământului superior din MOLDOVA”. Genericul evenimentului a fost “Bune practici în educația antreprenorială”.

Scopul evenimentului a fost multiplicarea fluxului de bune practici în educația antreprenorială adusă de proiectul RESTART unui public mai larg.

Acest eveniment a reunit studenți de la ciclurile I și II de la Facultatea de Științe Economice, cadre didactice, parteneri de la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Rețeaua de Transfer Tehnologic din Moldova și Centrul de Orientare în Carieră și Piața Muncii a USM.

Evenimentul a constat din două module: “Oportunități de dezvoltare a competențelor antreprenoriale pentru tinerii din Republica Moldova” și “Practici europene în educația antreprenorială”. Ambele au fost foarte utile și aplicabile în ceea ce privește creșterea nivelului de angajare a viitorilor experți în economia națională.