Cea de-a treia sesiune de orientare în carieră în contextul proiectului RESTART “Consolidarea competențelor antreprenoriale și digitale ale studenților și cadrelor didactice pentru modernizarea învățământului superior în Moldova” (Nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP) a fost organizată la 13 iunie 2019 la Universitatea de Stat din Moldova, la care au luat parte 31 de participanți: 10 masteranzi, 9 profesori și 12 angajatori din diferite organizații.

Scopul sesiunii de orientare a fost identificarea și aplicarea metodologiei de orientare în carieră bazată pe analiza SWOT:

  • reflectarea nevoilor, aspirațiilor și dorințelor pe termen scurt, mediu și lung;
  • identificarea și evaluarea atuurilor și a neajunsurilor la nivel individual;
  • analiza oportunităților și amenințărilor din partea întreprinderilor locale, a pieței muncii și a societății;
  • selectarea criteriilor privind oportunitățile de dezvoltare profesională;
  • elaborarea unei strategii de dezvoltare a carierei pentru depășirea deficiențelor și dezvoltarea punctelor forte individuale în anticiparea viitoarelor nevoi;
  • elaborarea de strategii pentru depășirea circumstanțelor adverse și pentru reglementarea comportamentului individual.

În calitate de invitat la cea de a treia sesiune de orientare a participat în calitate de expert european dr. Irina Konstandinova de la Universitatea din Ruse “Angel Kanchev”. Ea a menționat importanța identificării și evaluării punctelor forte și a punctelor slabe la nivel individual pentru trasarea unei cariere de succes.

În cadrul acestui eveniment, masteranzii de la programul de master ” Administrarea afacerilor ” împreună cu reprezentanții mediului de afaceri au discutat aspecte legate de elaborarea unei strategii de carieră pentru a depăși punctele slabe și a dezvolta punctele forte individuale în anticiparea nevoilor viitoare.

Concluziile și propunerile făcute în cadrul discuțiilor se vor materializa în 10 planuri de orientare a carierei elaborate de masteranzi.

Published Thursday June 13th, 2019
Maps
Contacts
Toleranță zero corupției