Selecția pentru mobilități studențești are loc în Serviciul Mobilități Academice, în funcție de datele stabilite de aceasta. Dosarele pentru selecție în format hârtie se depun la responsabilul de mobilități academice de la facultate, iar în format PDF se vor expedia la adresa electronică: mobilitati.academice@usm.md

În « Denumirea mesajului » se va indica: Numele, Prenumele candidatului, Facultatea de origine/Specialitatea și Denumirea Universității gazdă pentru care se depune dosarul.

Lista mobilităților disponibile și componența dosarului pentru selecție se pot consulta accesând Oferte de burse.

Criterii generale minime de selectie (criterii minimale la care pot fi adăugate criterii suplimentare/ specifice):

  • performanța academică 
  • competențe lingvistice
  • scrisoarea de motivare

Conform ghidului Erasmus+, primul criteriu de selecție a studenților va fi meritul academic, dar în cazul unui nivel academic echivalent, preferința ar trebui acordată studențiilor proveniți din medii socio-economice dezavantajate (inclusiv refugiați, solicitanți de azil și migranți). Se va acorda o prioritate mai mică studenților care au participat deja la acțiuni de mobilitate în același ciclu de studii, în cadrul programului Erasmus de învățare pe tot parcursul vieții, al programului Erasmus Mundus sau al programului Erasmus+.

Mai multe informații despre procesul de selecție puteți solicita responsabilului de mobilități de la facultate. 

Карта
Контакты
Toleranță zero corupției