După finalizarea mobilității, mergeţi la Biroul ERASMUS al universităţii gazdă pentru a vi se completa data încheierii stagiului pe certificatul de final de stagiu, acelaşi cu cel trimis iniţial, pe care solicitaţi să îl trimită prin e-mail scanat la Serviciul Mobilități academice al USM.

În termen de 5 zile de la întoarcerea în ţară, veţi depune în original, la Serviciul Mobilități Academice, următoarele documente:

  • Learning Agreement (cu modificările în compartimentul respectiv), cu semnături și ștampile originale ale Universității gazdă.
  • Certificatul de confirmare a înmatriculării la universitatea gazdă şi de încheiere a stagiului, semnat și ștampilat de universitatea gazdă.
  • Dacă dispuneți, documente ce confirmă situaţia şcolară (note şi credite obţinute), alte forme de evaluare, aprecieri din partea profesorului coordonator a activităţii desfăşurate de către doctorand/masterand) sau Transcript of Records, cu semnătura şi ştampila în original de la universitatea gazdă.

În majoritatea cazurilor documente ce confirmă situaţia şcolară / Transcript of Records, în original, universitatea gazdă trimite direct la Serviciul Mobilități Academice.

Карта
Контакты
Toleranță zero corupției