Lista programelor Licență

Litere

 1. Limba şi literatura română şi limba franceză(Științe ale educației)
 2. Limba şi literatura română şi limba engleză(Științe ale educației)
 3. Limba şi literatura română (Științe ale educației)
 4. Limba şi literatura română
 5. Limba şi literatura rusă şi limba engleză(Științe ale educației)
 6. Traducere și interpretare. Limba engleză şi franceză
 7. Traducere și interpretare. Limba engleză şi germană
 8. Traducere și interpretare. Limba franceză şi engleză
 9. Traducere și interpretare. Limba engleză și italiană
 10. Traducereşiinterpretare. Limbaenglezăşispaniolă
 11. Limba franceză şi engleză (Științe ale educației)
 12. Limba spaniolă şi engleză
 13. Limba engleză și franceză(Științe ale educației)
 14. Limbagermanăşiengleză(Științe ale educației)

 

Biologie și Geoștiințe

 1. Biologie
 2. Biologie(Științe ale educației)
 3. Biologie moleculară
 4. Ecologie
 5. Biologie/Geografie(Științe ale educației)
 6. Silvicultură și grădini publice
 7. Geografie

 

Chimie și Tehnologie Chimică

 1. Tehnologie chimică industrială
 2. Tehnologia produselor cosmetice şi medicinale
 3. Chimie
 4. Chimie(Științe ale educației)
 5. Chimie biofarmaceutică

Matematică și Informatică

 1. Matematică
 2. Matematică(Științealeeducației)
 3. Matematici aplicate
 4. Managementul informaţiei
 5. Informatică
 6. Informatică(Științealeeducației)
 7. Informatică aplicată

Fizică și Inginerie

 1. Fizică
 2. Fizică(Științe ale educației)
 3. Tehnologia informației
 4. Inginerieșimanagementulcalității

Jurnalism și Științe ale Comunicării

 1. Comunicare și relații publice
 2. Biblioteconomie, informareşistudiiarhivistice
 3. Jurnalism și procese mediatice

Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială

 1. Psihopedagogie
 2. Educaţie civică
 3. Pedagogieînînvăţământulprimar/Psihopedagogie
 4. Pedagogieînînvăţământulprimarşilimbaengleză
 5. Psihologie
 6. Sociologie
 7. Asistență socială

Științe Economice

 1. Marketing și logistică
 2. Servicii hoteliere, turism și agrement
 3. Business și administrare
 4. Contabilitate
 5. Cibernetică și informatică economică
 6. Finanţeşi Bănci

Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative

 1. Relații Internaționale
 2. Politologie
 3. Administrație publică

Istorie și Filosofie

 1. Istorie
 2. Istorie(Științealeeducației)
 3. Istorieșilimbăengleză(Științealeeducației)
 4. Filozofie
 5. Antropologie

Drept

 1. Drept

Lista programelor Master

Litere

 1. Limbă, Literatură și Civilizație Românească (120 cr)
 2. Limbașiliteraturarusă : comunicareinterculturalășiorganizațională (120 cr)
 3. Traducereşiinterpretaredeconferinţe (120 cr)
 4. Comunicare multilingvă, management intercultural şi limbaje de afaceri (90 cr)
 5. Comunicare multilingvă, management intercultural şi limbaje de afaceri (120 cr)

Biologie și Pedologie

 1. Ştiinţebiologiceaplicate (120 cr)
 2. Managementul mediului (120 cr)
 3. Design de landşaftşispaţii verzi (120 cr)

Chimie și Tehnologie Chimică

 1. Chimieecologicăşiprotecţiamediului (120 cr)
 2. Tehnologiaproduselorcosmeticeşimedicinale (120 cr)
 3. Chimie coordinativă (120cr)

Matematică și Informatică

 1. Structuri matematice și metode de soluționare a problemelor aplicative (120 cr)
 2. Informatică aplicată
 3. Tehnologiile produselor software (120 cr)
 4. Baze de date și cunoștințe (120 cr)

 

Fizică și Inginerie

 1. Tehnologii informaționale în educație (120 cr)
 2. Tehnologii informaționale în modelare (120 cr)
 3. Fizicateoretică(120 cr)
 4. Procedeeșimetode de măsurareîningineriamediului(120 cr)
 5. Fizicașiingineriasemiconductorilor (120 cr)

Jurnalism și Științe ale Comunicării

 1. Relaţiipubliceşipublicitate (120 cr)
 2. Managementulinstituțieiinfodocumentare (120 cr)
 3. Managementulinstituţiei media (120 cr)
 4. Talk-show-ul radiotelevizat (120 cr)
 5. Producție video și media promoting(120 cr)

Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială

 1. Management educaţional(120 cr)
 2. Consiliere pentru probleme de familie (120 cr)
 3. Formarea formatorilor (120 cr)
 4. Psihologiamunciișiorganizațională (120 cr)
 5. Psihologiaclinică (120 cr)
 6. Psihologiejudiciară (120 cr)
 7. Managementul serviciilor sociale (120 cr)
 8. Sondaje de opinie, marketing şi publicitate (120 cr)

Științe Economice

 1. Studiiîn marketing (120 cr)
 2. Marketing Studies Management şi Marketing Hotelier şiTurism(120 cr)
 3. Administrarea afacerilor (120 cr)
 4. Managementul resurselor umane (120 cr)
 5. Audit şi expertiză financiară (120 cr)
 6. Contabilitatea întreprinderii (120 cr)
 7. Administrare bancară (120 cr)
 8. Finanţe publice şi fiscalitate (120 cr)
 9. Gestiunea finanţelorşi contabilitatea în afaceri (120 cr)

Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative

 1. StudiiDiplomatice(120 cr)
 2. StudiiEuropene(120 cr)
 3. Politici şi servicii publice (120 cr)
 4. Analizăşiconsilierepolitică(120 cr)

Istorie și Filozofie

 1. Istoriașiculturareligiilor(120 cr)
 2. ManagementulPatrimoniului Cultural (120 cr)
 3. Stat șisocietatedinperspectivăistorică (forme de guvernare,securitate naţională şi relaţii internaţionale) (120 cr)
 4. Filosofie, antropologie și management cultural (120 cr)
 5. Filosofiicontemporane(120 cr)

Drept

 1. Drept civil (90 cr)
 2. Drept fiscal șivamal (90cr)
 3. Drept fiscal șivamal (120 cr)
 4. DreptInternaţional(90 cr)
 5. Drept penal (90 cr)
 6. Drept penal (120 cr)
 7. Drept public șiguvernare electronica (90 cr)
 8. Dreptulrelaţiilor de muncăşicomercialeînafaceri (90 cr)
 9. Dreptulrelaţiilor de muncăşicomercialeînafaceri (120 cr)
 10. DrepturileOmului (90 cr)
 11. Proceduri judiciare civile (90 cr)
 12. Proces penal şicriminalistică(90 cr)
Карта
Контакты
Toleranță zero corupției