Moldova Higer Education Leadership and Management (MHELM)

 • Despre proiect

Nr. 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP – Moldova Higher Education Leadership and Management / MHELM

Perioada de derulare a proiectului: 15/11/2019 – 14/11/2022

Bugetul proiectului: 844,453,00

Obiectiv general. Consolidarea guvernanței, a planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a sprijini reforma sectorului prin creșterea abilităților și competențelor de leadership și management.

Obiective specific:

 1. Analiza bunelor practici din universitățile partenere din UE în ceea ce privește proiectarea și livrarea dezvoltării se pot aplica programe pentru creșterea capacității de conducere și de gestionare a universităților din Moldova;
 2. Crearea unui program de conducere și dezvoltare a managementului învățământului superior axat pe guvernare, planificarea și managementul strategic, care este adecvat pentru livrare în universitățile din Moldova;
 3. Instruiți personalul universităților moldovenești în realizarea leadershipului și dezvoltării managementului program
 4. Crearea unei infrastructuri care să sprijine și să susțină programul de dezvoltare a conducerii și managementului;
 5. Pilotează și apoi implementează noul program de dezvoltare și conducere în Republica Moldova universități;
 6. Difuzați noul program și constatările, după punerea sa în aplicare, pentru învățământul superior Universitățile din Moldova, UE și internațional.
 • Parteneri

Coordonator: Universitatea Tehnică a Moldovei

Parteneri din RM:

 • Universitatea de Stat din Moldova,
 • Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți,
 • Academia de Studii Economice,
 • Universitatea Agrară de Stat Moldova,
 • Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul
 • Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”
 • MinisterulEducației,CulturiișiCercetăriialR.Moldova

Parteneri UE

 • Gloucester University, Marea Britanie
 • ISOB Institut für sozialwissenschaftliche Beratung GmbH, Germania
 • Universitatea Transilvania din Brașov, România
 • Plan de lucru

PL1. Pregătirea. Asigurarea lansării eficiente a proiectului MHELM.

Pregătirea sistemului și a structurilor corespunzătoare pentru gestionarea proiectului. Institurea structurilor de management, consultanță și evaluator extern.

Rezultate scontate

Plan de management ale proiectului. Ședința de lansare a proiectului. Sistemul și structurile de management a proiectului.

PL 2.1 Dezvoltarea noului Program de Dezvoltare pentru Leadership și Management (PDLM). Echiparea Laboratoarelor de Dezvoltare pentru Leadership.

 • Vizite de studiu la partenerii din UE. Analiza bunelor practici ale partenerilor din UE.
 • Elaborarea structurii și materialelor de instruire pentru training-urile de formare a personalului și a noului PDLM.
 • Aprobarea programului elaborat de către CDSI și Sentele universitare;
 • Licitație, procurare și instalare de echipamente pentru laboratoarele de dezvoltare a leadershipului.

Rezultate scontate

Materiale didactice pentru training si Curriculum pentru PDLM. Documentarea noului LMDP. Laboratoare de dezvoltare a leadershipului.

PL 2.2. Pilotarea noului Program de Dezvoltare în Leadership și Management

 • Instruirea cadrelor academice privind utilizarea echipamentelor și laboratoarele de dezvoltare a leadershipului;
 • Pilotarea atelierului de instruire pentru formatori – cadre academice din universitățile din RM;
 • Revizuirea materialelor didactice în baza evaluării atelierului pilot de instruire a cadrelor academice;
 • Pilotarea și evaluarea programului de dezvoltare pentru leadership și management;
 • Revizuirea materialelor didactice ale programului-pilot în baza evaluării.

Rezultate scontate

Ateliere de instruire a formatorilor pilotate și evaluate; noului Program de Dezvoltare în Conducere și Management pilotat și evaluat; Atelier de revizuire a pilotării.

WP 2 3 Implementarea noului Program de Dezvoltare de Conducere și Management

 • Implementarea programului de dezvoltare pentru leadership și dezvoltare a managementului la fiecare universitate parteneră din Moldova;
 • Mentoratul din partea partenerilor din UE a formatorilor în cadrul atelierelor de formare a cadetrelor academice și în timpul implementării a noului program DLM;Evaluarea, perfecționarea materialelor utilizate în cadrul training-urilor cadrelor academice pentru a fi diseminate.

Rezultate scontate

Trainig-urile pentru cadrele academice implementate; Noul Program de dezvoltare pentru leadership și management implementat. Materialele didactice și de support pentru revizuite pentru diseminare.

PL 3. Controlul calității și monitorizare

Raportarea trimestrială a progresului în implementarea proiectului. Feedbackdin partea liderului de PL. Evaluator extern. Grup consultativ.

PL 4. Diseminare

 • Activități
 • Diseminare

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției