Mobilitate de Credite

Programul Erasmus+ prin Acțiunea 1 (Mobilitate) își propune să încurajeze mobilitatea studenților, a personalului academic și administrativ. Instituțiile de învățământ superior pot trimite în străinătate studenți și personal academic și adminsitrativ (în alte țări participante la program sau în alte țări partenere) pentru a studia, pentru a se forma, pentru a preda sau pentru a urma un stagiu în instituții participante. De asemenea, pot primi studenți și personal din străinătate.

Orice proiect de mobilitate presupune pregătire (selectarea participanților, stabilirea de acorduri cu partenerii și participanții, pregătirea participanților înainte de plecare din punct de vedere lingvistic/intercultural/în ceea ce privește sarcinile), implementare și monitorizare (inclusiv evaluarea activităților, recunoașterea oficială – acolo unde este cazul – a rezultatelor învățării participanților în timpul activității, precum și diseminarea și utilizarea rezultatelor proiectului).

Cât durează? Un proiect poate primi finanțare pentru 24 sau 36 de luni. Solicitantul trebuie să aleagă durata în faza de depunere a cererii de participare, în funcție de amploarea proiectului și de tipul de activități planificate în timp.

Cum se aplică? Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova nu pot aplica direct pentru granturi de mobilitate. Pentru a beneficia de astfel de proiecte universitățile trebuie să identifice parteneri din țările UE.

Activitățile de mobilitate se fac în baza Acordurilor interinstituționale semnate între instituțiile de învățământ superior din țările partenere și partenerii din țările participante la program. În cadrul aceluiași acord instituțiile din Moldova pot găzdui studenți europeni, doctoranzi sau personal academic. 

Numai instituțiile de învățământ superior din țările participante la program pot solicita și administra plăți pentru mobilități. Aplicația se depune, până la data limită stabilită, la Agenția Națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Карта
Контакты
Toleranță zero corupției