Mobilitățile pentru cadrele academice pot fi pentru:

  • perioade de predare: această activitate permite cadrelor didactice din instituțiile de învățământ superior să predea la o instituție de învățământ superior parteneră din străinătate. Mobilitatea personalului în scopul predării poate avea loc în orice domeniu/disciplină academică. 
  • perioade de formare: această activitate susține dezvoltarea profesională a personalului didactic și nedidactic din instituțiile de învățământ superior (IIS), precum și dezvoltarea instituțiilor implicate. Poate îmbrăca forma unor evenimente educaționale peste hotare (cu excepția conferințelor) și a urmăririi profesionale la locul de muncă/a perioadelor de observare/a instruirii la o instituție de învățământ superior parteneră sau la o altă organizație relevantă din străinătate.
Карта
Контакты
Toleranță zero corupției