Serviciul Proiecte Internaţionale

Elena SIMCIUC, șef serviciu

Contacte:

Biroul    bloc   

Tel. (+373) 

E-mail: 

Irina BESSARAB, specialist

Contacte:

Biroul    bloc   

Tel. (+373) 

E-mail: 

Anton Chiseliov, programator web

Contacte:

Biroul 129 bloc 4

Tel. (+373) 67 560 195

E-mail: 

ATRIBUŢIILE PRINCIPALE 

  • Informarea comunităţii academice privind oportunităţile de participare la programe şi granturi internaţionale.
  • Scrierea, aplicarea și gestionarea a proiectelor şi programelor internaţionale educaţionale.
  • Consilierea în elaborarea proiectelor, gestionarea operativă şi monitorizarea implementării lor.
  • Organizarea scolilor de vară dedicate și a evenimentelor specifice;
  • Dezvoltarea, mentenanța și gestionarea site-ului www.usm.md
  • Dezvoltarea de pagini web dedicate proiectelor derulate la USM.
  • Dezvoltarea de material publicitare dedicate.