Strategia de Internationalizare (extras)

Internaționalizarea instituțională este unul din obiectivele strategice ale Universității de Stat din Moldova și cuprinde următoarele:

DIRECȚIE STRATEGICĂ. Intensificarea şi creşterea calităţii activităţilor de colaborare universitară internaţională

ACȚIUNI STRATEGICE.

 • Participarea activă în programe şi proiecte internaţionale de cooperare universitară, în consorţii la proiecte de cercetare cu finanţare europeană;
 • Implicarea în reţele de cooperare universitară la nivel european și mondial;
 • Intensificarea activităţilor în cadrul consorţiului universităţilor din RM, România şi Ucraina;
 • Încheierea de parteneriate cu instituţii de învăţământ superior şi de cercetare de prestigiu din străinătate;
 • Încurajarea cooperării cadrelor didactice şi a cercetătorilor USM cu partenerii din străinătate;
 • Atragerea de profesori invitați, cercetători de excelenţă internaţională de la universităţi şi centre de cercetare de prestigiu pentru activităţi academice în cadrul USM;
 • Creșterea semnificativă a numărului de publicaţii știinţifice în colaborare cu parteneri din 
 • străinătate;
 • Participarea activă în proiecte internaţionale de mobilitate academic – Erasmus+, AUF, DAAD, CEEPUS.

DIRECȚIE STRATEGICĂ. Creşterea gradului de internaţionalizare a activităților academice  

ACȚIUNI STRATEGICE.

 • Încurajarea şi susţinerea mobilităţilor internaţionale a studenţilor, cadrelor didactice şi adminsitrative; 
 • Iniţierea şi susţinerea programelor de studii derulate in limbi străine, în special în limba engleză;
 • Atragerea unui număr sporit de studenţi internaţionali prin participarea la diverse evenimente internaţionale şi prin diseminare susţinută a ofertei educaţionale în reţeaua de parteneri;
 • Dezvoltarea şi extinderea programelor de studii cu diplomă dublă şi celor în co-tutelă;
 • Dezvoltarea competenţelor lingvistice (prioritar pentru limba engleză) ale personalului academic, administrative şi ale studenţilor. 

Planul Strategic al Universității de Stat din Moldova 2016-2020 

Карта
Контакты
Toleranță zero corupției