La data de 20 ianuarie 2021 s-a dat start pilotării programului de instruire profesională pentru conducătorii din instituțiile de învățământ superior „Leadership si Management”. Acest program este elaborat în cadrul proiectului MHELM finanțat cu suportul Comisiei Europeane prin programul ERASMUS+

În perioada 17-21 februarie 2020, Universitatea Transilvania din Brașov (România) a fost gazda unei vizite de studiu, în cadrul programului Erasmus+, a echipei proiectului MHELM – 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP Moldova Higher Education Leadership and Management. Conform activităților preconizate în proiectul MHELM, subiectele din agenda vizitei au cuprins diverse domenii, referindu-se la: bune practici în dezvoltarea proiectelor europene […]

În conformitate cu agenda proiectului Erasmus+ CBHE „Moldova Higher Education Leadership and Management (MHELM), lansat în noiembrie 2019, partenerii din RM, reprezentanți ai sașe universități – Universitatea de Stat din Moldova; Universitatea Tehnică a Moldovei; Academia de Studii Economice a Moldovei; Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”; Universitatea de Stat „Alecu Russo” […]

În perioada 25-26 noiembrie a.c., reprezentanții Universității de Stat din Moldova, conf. univ., dr. Angela Niculiță, Prorector pentru Relații Internaționale, dna Elena Simciuc, șef Oficiu Proiecte Internaționale (OPI) și dna Irina Bessarab, specialist în cadrul OPI, au participat la sedințele de lansare a proiectului Erasmus+ CBHE „Leadership și management în învățământul superior din Republica”, la […]

Maps
Contacts
Toleranță zero corupției