În perioada 23-27 iulie 2018, am avut onoarea de a reprezenta Facultatea de Biologie și Pedologie USM, la International Researcher Development Week, care s-a desfășurat la Universitatea din Granada, Spania, în contextul Programului Erasmus + Dimensiune Internațională (E + ICM) al UE. În săptămâna-eveniment, s-au întrunit reprezentanți ai unor importante centre academice din lume, pentru a dezbate chestiuni ce țin de amplificarea fenomenului internaționalizării învățământului universitar, a cercetării și transferului de cunoștințe.

Mobilitatea academică în cauză a fost o excelentă oportunitate de a ne familiariza cu politicile educaționale din Spania, ale altor state cu sisteme avansate de instruire și formare profesională. Preluarea unor metodologii de cercetare de ultimă oră și stabilirea unor noi relații de cooperare internațională au constituit prioritățile noastre.

În cadrul International Researcher Development Week, am pus bazele unei colaborări transdisciplinare între Facultatea de Biologie şi Pedologie USM și Facultatea de Biologie din UGR. Prin urmare, preluăm unele modele de organizare a procesului educațional de profil.

Internaționalizarea educației și cercetării, o prioritate a USM

Atelierele de lucru ne-au permis analiza mai detaliată a unor metode moleculare moderne de cercetare, a protocoalelor de lucru, echipamentelor moderne etc. Astfel, stagiul efectuatla Universitatea din Granada ne-a oferit posibilitatea de a ne dezvolta competenţele profesionale şi organizatorice.

Experiența acumulată, grație Programului Erasmus+, contribuie la creșterea performanțelor academice ale profesorilor noștri, cercetătorilor științifici și personalului auxiliar de la Departamentul Biologie și Ecologie. De asemenea, modernizăm procesulformării competenţelor gnoseologice, investigaţionale şi antreprenoriale ale tineretului studios, pentru a-i mări șansele la angajare.

International Researcher Development Week a reprezentat și o veritabilă deschidere culturală europeană, noi orizonturi internaționale, în special, ale Departamentului de Biologie și Ecologie.  Demn de menționat ar fi și accentul săptămânii-eveniment, pus asupra Cooperării în locul concurenţei, pentru a aduce Valoare cercetării, Educării tineretului pentru a Schimba societatea, Educării cetăţenilor pentru o societate sănătoasă. Mulţumim organizatorilor pentru oportunitatea oferită!

Dr., conf. univ. Ana BÎRSAN, Facultatea de Biologie și Pedologie, USM

Maps
Contacts
Toleranță zero corupției