Programele de mobilitate Erasmus+ pe termen scurt promovează, la nivelul învățământului superior, mobilitatea studenților și a personalului universitar.

În rândul studenților, activitățile de mobilitate urmăresc:

 • îmbunătățirea performanțelor de învățare
 • creșterea inserției profesionale și îmbunătățirea perspectivelor de carieră
 • dezvoltarea spiritului de inițiativă și antreprenorial
 • creșterea nivelului de emancipare și a stimei de sine
 • îmbunătățirea competențelor lingvistice
 • creșterea sensibilizării interculturale
 • o participare mai activă în societate
 • o mai bună cunoaștere a proiectului european și a valorilor UE
 • creșterea motivației de a participa la educația (formală/non-formală) sau la formarea profesională în viitor, după perioada de mobilitate în străinătate.

În ceea ce privește personalul didactic, se mizează ca activitățile de mobilitate să producă următoarele rezultate:

 • oportunități sporite pentru dezvoltarea profesională și a carierei
 • ameliorarea competențelor
 • o înțelegere mai amplă a practicilor, politicilor și sistemelor de educație și formare între țări
 • creșterea capacității de a declanșa schimbări în ceea ce privește modernizarea și deschiderea internațională în cadrul organizațiilor lor din domeniul educației
 • o mai bună calitate a muncii și a activităților în favoarea studenților
 • o mai bună înțelegere și capacitate de reacție la diversitatea socială, lingvistică și culturală
 • îmbunătățirea competențelor lingvistice
 • creșterea motivației și a satisfacției în activitatea de zi cu zi.
Карта
Контакты
Toleranță zero corupției