Mobilitatea studenților poate avea loc în orice domeniu/disciplină academică prevăzută în acordul inter-instituțional și poate fi realizată ca: 

  • perioadă de studiu în străinătate la o instituție de învățământ superior (IIS) parteneră; 

Perioada de studiu în străinătate trebuie să fie o parte din programul de studiu al studentului pentru obţinerea unei diplome în cadrul unui ciclu scurt, primul ciclu (licenţiat sau echivalent), al doilea ciclu (master sau echivalent) şi al treilea, ciclul doctoral. 

  • un stagiu (perioadă de practică) în străinătate, într-o întreprindere sau în orice alt loc de muncă relevant. Sunt incluse aici Oportunitățile de stagiu în domeniul digital pentru studenți și proaspăt absolvenți pentru dezvoltarea sau dobândirea competențelor digitale. Stagiile de practică la un loc de muncă în străinătate sunt sprijinite, de asemenea, pe durata ciclului scurt, a primului ciclu, a celui de-al doilea și a celui de-al treilea ciclu de studii și în termen de maximum un an de la absolvire. De asemenea, acestea includ „stagiile de asistență pentru viitoarele cadre didactice” („assistantships”). Ori de câte ori este posibil, stagiile ar trebui să fie o parte integrantă a programului de studiu al studenților.

Cum funcționează? Pe baza parteneriatelor încheiate, în prealabil, între Universitatea de Stat din Moldova și universitățile din Uniunea Europeană. Lista parteneriatelor disponibile poate fi găsită la Oficiul Proiecte Internaţionale al USM sau accesând Oferte de burse. Perioada de mobilitate trebuie să fie integrată în programul de studii al studentului. Activitățile academice din străinătate sunt recunoscute și echivalate integral. 

Cum se aplică? Fiecare acord interinstituțional este diferit. Procedura, lista de acte necesare pentru dosar și termenul limită le găsiți la Oficiul Proiecte Internaţionale al USM, Persoanele responsabile de mobilitățile academice în cadrul facultăților sau accesând Oferte de burse.

Cine poate beneficia? Studenții înscriși la Universitatea de Stat din Moldova, indiferent de ciclul de studii: Licență (începând cu anul II), Master sau Doctorat.

Cât durează? Experiența de peste hotare poate dura de la 3 până la 12 luni. Același student poate beneficia de mai multe mobilități în cadrul unui ciclu de studii, cu condiția că acestea nu depășesc 12 luni. Sunt favorizați studenții care nu au participat în programul Erasmus+ anterior.

Care este valoarea grantului? 

Pentru studenți valoarea grantului este între 800 și 900 de Euro pe lună, în funcție de costul de trai din țara gazdă:

Țara gazdă  Suma (pe lună)
Norvegia, Danemarca, Luxemburg, Regatul Unit, Islanda, Suedia, Irlanda, Finlanda, Liechtenstein  900 EUR pe lună
Țările de Jos, Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Spania, Cipru, Grecia, Malta, Portugalia  850 EUR pe lună
Slovenia, Estonia, Letonia, Croația, Slovacia, Republica Cehă, Lituania, Turcia, Ungaria, Polonia, România, Bulgaria, Republica Macedonia de Nord, Serbia  800 EUR pe lună

Pentru cadre academice  valoarea grantului este 140 și 180 Euro pe zi, în funcție de costul de trai din țara gazdă:

Țara gazdă  Suma (pe zi)
Norvegia, Danemarca, Luxemburg, Regatul Unit, Islanda, Suedia, Irlanda, Finlanda, Liechtenstein  180
Țările de Jos, Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Spania, Cipru, Grecia, Malta, Portugalia  160
Slovenia, Estonia, Letonia, Croația, Slovacia, Republica Cehă, Lituania, Turcia, Ungaria, Polonia, România, Bulgaria, Republica Macedonia de Nord, Serbia  140

Grantul mai conține o contribuție unică de deplasare, în funcție de distanța dintre instituția de plecare și cea de destinație.

Distanța Sumă 
Între 10 și 99 KM:  20 EUR per participant 
Între 100 și 499 KM:  180 EUR per participant 
Între 500 și 1999 KM:  275 EUR per participant 
Între 2000 și 2999 KM:  360 EUR per participant 
Între 3000 și 3999 KM:  530 EUR per participant 
Între 4000 și 7999 KM:  820 EUR per participant 
8 000 KM sau mai mult:  1500 EUR per participant 
Карта
Контакты
Toleranță zero corupției