Studenții selectați vor primi de la Serviciul Mobilități Academice al USM Carta studentului Erasmus+, care stabilește drepturile și obligațiile studentului pentru perioada de studiu sau de stagiu în străinătate și explică diferiții pași care trebuie urmați înaintea, în timpul și ulterior perioadei de mobilitate.

Înainte de plecare, fiecare student selectat trebuie să semneze un „Contract de studii” (Learning Agreement). Acesta stabilește programul de studii și/sau de stagiu care trebuie să fie urmat, așa cum s-a convenit între student, universitatea de origine și universitatea/organizația gazdă. Contractul de studii definește obiectivele privind rezultatele învățării pe durata perioadei de studii în străinătate și precizează dispozițiile oficiale privind recunoașterea. De asemenea, contractul specifică locul de desfășurare a perioadei de studii și/sau de stagiu. 

Fiecare student selectat va primi un grant UE Erasmus+ pentru acoperirea cheltuielilor legate de mobilitate în funcție de costul de trai din țara gazdă și o contribuție unică de deplasare, în funcție de distanța dintre universitatea de origine și cea de destinație. Contractul pentru grantul UE Erasmus+ va fi semnat între instituția gazdă și student. 

Studenții care primesc un grant UE Erasmus+ vor rambursa integral sau parțial grantul UE dacă nu respectă clauzele acordului de grant (cu excepția situațiilor în care un caz de forță majoră îi împiedică să își finalizeze activitățile prevăzute în străinătate). Acestora li se poate solicita să ramburseze, integral sau parțial, grantul UE primit dacă nu își finalizează și nu își depun raportul final online.

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției