Cetăţenii străini pot participa la concursul de admitere la studii univesitare:

  • cu achitarea taxei de studiipe
  • pe locuri cu finanțare de la bugetul de stat pentru străinii admiși la studii în conformitate cu tratatele internaționale în domeniul educației la care Republica Moldova este parte, în conformitate cu Regulamentul cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățămînt din RepublicaMoldova (HG 504 / 2017 din 04.07.2017).

Cetățenii străini și apatrizii cu domiciliul în Republica Moldova pot participa la concursul de admitere în instituțiile de învățământ superior de stat în condițiile prevăzute pentru cetățenii Republicii Moldova, în limita planului de admitere cu finanțare bugetară, aprobat de Guvern, și în limita capacității instituționale a instituției de învățământ.

LIMBA DE INSTRUIRE

Toate programele de studii la Universitatea de Stat din Moldova sunt oferite în limba română, majoritatea în limba rusă și unele dintre programe ar putea fi oferite și în limba engleză. Nivelul de cunoștințe a limbii engleze asolicitantului ar trebui săfie cel puțin B1 / B2, conform CEFR (Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi).

Dacă solicitantul nu cunoaște niciuna dintre aceste limbi, atunci este recomandat să urmeze cursuri de limbă română sau rusă cu durata de 8 luni (an pregătitor).

DETALII DE CONTACT

Departamentul Relații Internaționale este responsabil de procedura de admitere pentru candidații internaționali care doresc să aplice pentru studii de licență, master și doctorat la Universitatea de Stat din Moldova. Oferta educațională a USM poate fi consultată în compartimentul Programe de Studii.

Adresa:

Unversitatea de Stat din Moldova

Departamentul RelatiiInternaționale/

Serviciul Studenți Internaționali

str. Alexei Mateevici, 60

Corp 4, of. 130

MD-2009 CHIȘINĂU,

Republica Moldova

CoordonatorStudenți Internaționali

Lilia Lozovanu

Serviciul Studenți Internaționali

Tel: + 373 67 139 140

E-mail: international@usm.md

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției