Acțiunea cheie: Activitate Jean Monnet

Acțiunea: Project Jean Monnet

Cererea de propuneri: EAC/A02/2019 – Jean Monnet Activities

Numărul aplicației: 619953-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO-PROJECT

Denumirea deplină a proiectului: Orizonturi ale integrării în Uniunea Europeană a Moldovei: Realități și Perspective

Acronim: EUforY

Durata proiectului: 02/12/2020 – 02/12/2022

Beneficiar: Universitatea de Stat din Moldova

Proiectul își propune să contribuie la formarea unor politici ale UE mai coerente și vizibile față de Moldova, prin îmbunătățirea înțelegerii colaborării politice și a drepturilor omului protecția, educația tineretului și aprofundarea parteneriatului economic și comercial atât în mediul academic, cât și în afara acesteia.

Obiectivele proiectului:

 1. Încurajarea cooperării și implicarea publicului larg, în special a mediului academic și a tinerilor din regiunile de Nord, Sud și Centru ale Republicii Moldova în dezbaterile de politici sociale cu privire la drepturile omului, statul de drept, buna guvernare și democratizare pentru a promova securitatea și stabilitatea în Moldova ;
 2. Creșterea cunoștințelor grupurilor țintă cu privire la progresele realizate de Moldova în cadrul UE – MD Acord de Asociere și noile tendințe ale UE în domeniul educației și cercetării;
 3. Sporirea nivelului de familiarizare a publicului larg în Moldova, în general, a mediului academic și a tinerilor, în special, cu privire la problemele politicii comerciale ale UE față de Moldova;
 4. Îmbunătățirea înțelegerii cu privire la UE a problemelor și tendințelor reale de dezvoltare dincolo de părțile interesate implicate direct și indirect;
 5. Să sprijine dezvoltarea profesională a tinerilor cercetători și profesori pregătiți să integreze bunele practici și noile subiecte din UE în programele și inițiativele didactice care activează în USM și nu numai prin intermediul ERASMUS + Jean Monnet;
 6. Pentru a îmbunătăți implicarea, sensibilizarea și informarea publicului larg cu privire la posibilitățile oferite de instrumentele financiare ale UE (ex: ERASMUS +, HORIZON2020 / Horizon Europe, etc).

Activități:

 • Activități de formare: training-uri pentru tineri cu tema „Managementul proiectelor UE”
 • Editarea broșurii „UE fără frontiere”;
 • Elaborarea ghidului „Ghid pentru finanțarea UE”
 • Activități de cercetare privind „Noi oportunități de integrare oferite de valorile comune ale UE pentru tineri”;

Evenimente:

 • Trei seminare „bune practici ale lui Jean Monnet în contextul studiilor europene și promovarea UE”;
 • Două ateliere de lucru „Creșterea gradului de conștientizare asupra europenizării Moldovei în mediul academic și nu numai”;
 • conferință internațională „Uniunea Europeană și țările parteneriatului estic: apropiere pentru un viitor mai bun”;

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției