Acțiunea specific Jean Monnet vizează:

  • PromovareaexcelențeiînpredareșicercetareîndomeniulstudiilorprivindUniuneaEuropeană la nivelmondial.
  • Promovareadialoguluiîntremediul academic șisocietate, incluzândaicișifactorii de decizielocaliși de la nivel de stat, funcționariipublici, actorii din societateacivilă, reprezentanțiidiferitelorniveluri de învățământșireprezentanții mass-media;
  • Generarea de cunoaștereșiinformații care pot susțineprocesuldecizional de la nivelul UE și care pot consolidarolul UE într-o lumeglobalizată

Suntluateîncalculproiectele care vorîmbunătățișivorinovaprogramele de studio referitoare la activitateaUniuniiEuropene,vorcreștecapacitățileuniversităților de a atragestudenți de elită, vorconsolidacooperarea cu parteneri din altețărișivorcreștealocările de resursefinanciarepentrupredareșicercetarepeteme legate de UE încadrulinstituției.

CE ACŢIUNI SUNT SPRIJINITE?

Activitățile Jean Monnet sprijinăurmătoareleacțiuni:

  • Module Jean Monnet (predareșicercetare);
  • Catedre Jean Monnet (predareșicercetare);
  • Centre de excelență Jean Monnet (predareșicercetare);
  • Sprijin Jean Monnet pentruasociații;
  • Rețele Jean Monnet (dezbaterepolitică cu mediul academic);
  • Proiecte Jean Monnet (dezbatereapoliticii cu mediuluniversitar).

Domeniileprincipale ale uneipropuneri pot fi atât de naturăștiințifică, câtșiumanistă.

CUM SE APLICĂ?

Anual, UniuneaEuropeană, prinintermediulAgenției Executive pentruEducație, Audiovizual și Cultură, lansează Apeluri de Propuneri. Se aplică on-line.

Vedeți aici maimulte informații despre Acțiunea Jean Monnet.

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției