Conectarea dintre universități și industrie prin cooperare antreprenorială inteligentă și inteligența competitivă a studenților din Moldova, Georgia și Armenia

DESPRE PROIECT

Nr. 617393-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-JP

Acronim: CONNECT

Tipul proiectului: Joint project

Perioada proiectului: 15/01/2021 – 14/01/2024 (36 luni)

Buget total:  932.798,00 €

OBIECTIVUL GENERAL:

Consolidarea legăturilor dintre universitate și industrie, bazată pe o abordare antreprenorială inteligentă (personalizată) în instituțiile de învățământ superior din țările Parteneriatului Estic și îmbunătățirea inteligenței competitive a studenților și absolvenților (comportamente, abilități, etc.) și capacitatea lor de a crea noi locuri de muncă.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • Creșterea capacității de predare și învățare a universităților din Moldova, Armenia și Georgia cu ajutorul celor mai bune practici din țările programului în domeniul antreprenoriatului, digitalizării, comunicării și educației artistice/auto-exprimării;
 • Îmbunătățirea comportamentelor antreprenoriale, a abilităților, a mentalităților viitoarelor start-up-uri și sprijinirea companiilor încorporate recent în cadrul universităților;
 • Sprijinirea infrastructurii huburilor co-creative care suportă studenții care generarea, dezvoltarea, comercializează propriilor ideilor inovatoare a studenților prin antrepernoriat și/sau inovația deschisă între cele trei țări ale Parteneriatului Estic;
 • Introducerea și punerea în aplicare a formei noi și inovatoare de interconectare a sistemelor universitare-întreprinzătoare prin activități de aderare;
 • Îmbunătățirea implicării studenților care nu intră automat în contact cu studiile antreprenoriale și îmbunătățirea modului de învățare bazată pe probleme abilităților antreprenoriale, comportamentelor, mentalităților prin abordarea interdisciplinară și prin revizuirea programelor de studiu și a evenimentelor de diseminare.

PARTENERI:

Coordonator: Universitatea de Stat din Moldova

Parteneri din UE:

 • Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, ROMANIA
 • Universitatea de Business, Arte și Tehnologie „RISEBA”, LATVIA
 • Anthology Mgmt. LLC, GRECIA
 • Universitatea Tehnică Lappeenranta, FINLAND

Pareneri Non-EU:

Moldova:

 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 • Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
 • Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți
 • NGO “IMPULS”

Armenia:

 • Universitatea de Stat de Limbi Străine și Științe Sociale „Brusov” din Erevan
 • Universitatea de Stat Vnadznor
 • NGO Creativity

Georgia:

 • Universitatea de Stat Ilia
 • Universitatea de Stat de Teatru și Film „Shota Rustaveli” din Georgia