Selecția pentru mobilitățile destinate personalului academic are loc în Serviciul Mobilități Academice, în funcție de datele stabilite de aceasta. Dosarele pentru selecție în format hârtie se depun la responsabilul de mobilități academice de la facultate, iar în format PDF se vor expedia la adresa electronică: mobilitati.academice@usm.md

În « Denumirea mesajului » se va indica: Numele, Prenumele candidatului, Facultatea de origine/ Specialitatea, Denumirea Universității gazdă pentru care se depune dosarul.

Lista mobilităților disponibile și componența dosarului pentru selecție se pot consulta accesând Oferte de burse.

Criterii generale minime de selectie (criterii minimale la care pot fi adăugate criterii suplimentare / specifice):

Mobilități pentru predare

  • performanța academică (Experiența profesională, gradul didactico-științific, publicații recente, recomandări din partea facultății/departamentului, etc.)
  • competențe șingvistice
  • scrisoarea de motivație (obiective clare)

alte criterii

  • prioritate pentru personalul care se deplasează în străinătate pentru prima dată
  • limitarea numărului posibil de activități de mobilitate pentru fiecare membru al personalului într-o anumită perioadă de timp.

Mobilități de formare

  • aportul professional (relevanța mobilității pentru USM, relevanța planului de lucru, dorința și capacitatea de a îmbunătăți abilitățile profesionale)
  • competențe lingvistice
  • scrisoarea de motivare (obiective clare)

alte criterii

  • prioritate pentru personalul care se deplasează în străinătate pentru prima dată
  • limitarea numărului posibil de activități de mobilitate pentru fiecare membru al personalului într-o anumită perioadă de timp.
Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției