Acțiunea cheie: Activitate Jean Monnet

Acțiunea: Modul academic Jean Monnet

Cererea de propuneri: EAC-A02-2019-JMO

Numărul aplicației: 620069-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO-MODULE

Denumirea deplină a proiectului: Diplomația economică a Uniunii Europene ca instrument al acțiunii de politică externă

Acronim: EU4ED

Durata proiectului: 01/09/2020 – 31/08/2023

Beneficiar: Universitatea de Stat din Moldova, facultatea Relații internaționale, științe politice și administrative

Web: www.eu4ed.usm.md

Cursurile modulului și numărul de ore:

 • Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene60 ore contact direct = 30 ore curs + 30 ore seminar
 • Diplomația economic a Uniunii Europene – 60 ore contact direct = 30 ore curs + 30 ore seminar

Relevanța proiectului: Cursurile modulului vor stimula aprofundarea și diseminarea cunoștințelor despre diplomația economică europeană și Uniunea Europeană ca actor internațional și pol de putere non-militar.

Obiectivele proiectului:

 • a forma cunoștințe privind mecanismele de realizare a diplomației economice a Uniunii Europene, pentru a diversifica perspectivele de carieră ale studenților și masteranzilor;
 • a utiliza abordarea interdisciplinară și integrată a subiectelor diplomației economice a Uniunii Europene – ca o nouă direcție în studiile europene;
 • a studia acțiunea de politică externă a Uniunii Europene, pentru a genera cunoștințe despre procesul decizional din cadrul UE și rolul UE pe arena internațională;
 • a promova dialogul între mediul academic și politicienii / factorii de decizie politică / grupurile profesionale / societatea civilă a Republicii Moldova pe problemele de cooperare politică și economică a Republicii Moldova cu statele membre ale Uniunii Europene;
 • a disemina informații despre Uniunea Europeană ca centru de influență economică și politică în lume, prin organizarea meselor rotunde, aplicarea tehnologiilor informaționale moderne, publicarea articolelor științifice în revistele acreditate din Republica Moldova și de peste hotare;
 • a atrage absolvenții instituțiilor de învățămînt preuniversitar din Republica Moldova pentru a studia și disemina informații despre rolul și locul UE pe arena internațională;
 • a introduce cursurile modulului în planurile de învățămînt al programului de formare profesionale la specialitățile, absolvenții cărora vor contribui la dezvoltarea și consolidarea relațiilor de cooperare dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova;
 • a crește numărul de studenți și masteranzi cu cunoștințe despre Uniunea Europeană și integrarea europeană;
 • a diversifica subiectele și abordările pentru studiile Uniunii Europene;
 • a identifica noi metode de predare, învățare și cercetare a diplomației economice europene și acțiunii de politică externă a Uniunii Europene,
 • a edita 2 suporturi de curs: „Diplomația economică a Uniunii Europene” și „Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene”;
 • a consolida cunoștințele studenților despre integrarea europeană și a spori înțelegerea procesului de integrare a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană;
 • a monitoriza procesul de implementare a Acordului de Asociere/DSFTA a Uniunii Europene cu Republica Moldova.
Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției