European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova (HRLAW)

 • Despre proiect

Scopul proiectului este de a spori capacitatea Ucrainei și a Republicii Moldova pentru a face față provocărilor ce ţin de a aborda politicilor privind drepturile omului în conformitate cu standardele UE și cele internaționale, prin măsuri de consolidare a capacității și instituționale.

Obiectivele:

 • Elaborarea şi implementarea unui program de master orientat pe studiu de caz în domeniul drepturilor omului pentru studenții universităților din Moldova și Ucraina
 • Elaborarea şi implementarea unui program pentru studiile doctorale orientat pe studiu de caz în domeniul drepturilor omului destinat doctoranzilor universităților din Moldova și Ucraina
 • Instituirea Ombusmandului pentru Studenţi (OSO) şi introducerea Codului de Integritate Academică
 • Furnizarea unui mecanism de măsuri intensive de consolidare a capacităţilor pentru cadrele academice de Drept ale unuversităţilor din Moldova şi Ucraina

Perioada de derulare a proiectului: 15-10-2016 – 14-04-2020

Bugetul proiectului: 746.380 EUR

 • Parteneri

Coordinator

 • TALLINNA TEHNIKAULIKOOL, EE

Parteneri din UE:

 • THE UNIVERSITY OF HUDDERSFIELD, UK
 • INERCIA DIGITAL SL, ES
 • KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN, SE
 • UNIVERSITY COLLEGE CORK – NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK, IR

Parteneri din Moldova:

 • UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
 • ACADEMIA STEFAN CEL MARE A MINISTERULUI AFACERILOR
 • UNIVERSITATEA DE STA ALECU RUSSO DIN BALTI
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • ASOCIATIA OBSTEASCA CENTRUL REPUBLICAN GUTTA-CLUB

Parteneri din Ucraina:

 • UNIVERSITATEA NATIONALA A DREPTULUI “YAROSLAV MUDRYI”
 • UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ AEROSPAŢIALĂ – INSTITUTUL AVIATIC din KHARKIV “N. ZUKOVSKIY”
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ȘTIINȚEI UCRAINEI
 • UNIVERSITATEA ȘTIINȚIFICĂ ȘI TEHNICĂ INTERNAȚIONALĂ “YU BUGAY”, INSTITUȚIE PRIVATĂ de ÎNVĂȚĂMÂNT
 • ONG “ASOCIAȚIA STUDENȚILOR UCRAINIENI”
 • ORGANIZAȚIA UCRAINEANĂ NON-GUVERNAMENTALĂ DE MEDIU “MAMA-86″
 • UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ din KHMELNITSKY

Pagina web INSTITUȚIONALĂ a proiectului

Pagina web oficială a proiectului

 • Plan de lucru

WP1: Establishment the Office of Student Ombudsman and introduction of the Code of Academic Integrity

WP2: Development of case-oriented Human Rights curricula for master students

WP3: Development of case-oriented Human Rights curricula for doctoral students

WP4: Capacity building for Ukrainian and Moldavian tutors

WP5: Quality Control Mechanism

WP 6: Dissemination and Exploitation

WP7: Project Management

Rezultate scontate
 1. Analiza experienței și exemple de bune practici ale partenerilor din UE;
 2. Istituirea Birourilor Ombudsmanului pentru Studenți (OSO) înființate la universitățile partenere în cadrul centrelor relevante deja existente;
 3. Elaborarea Codurilor de Integritate Academică a universităților parttenere;
 4. Elaborarea curriculei și a notelor de curs pentru 9 module de master în toate cele 6 universități UA și MD;
 5. Elaborarea curriculei pentru drepturile omului, orientate pe studiul de caz, pentr 5 module a progragramului de doctorat și a notelor de curs pentru doctoranzi;
 6. Dotarea cu echipament și literature a Oficiului Studențesc Ombusmand (OSO) în fiecare universitate parteneră;
 7. 7. Curricule și material de studii pentru 2 module de învățare continuă;
 8. Site-ul web al proiectului și site-urile OSO dezvoltate;
 9. Două hărți de finanțare naționale, planuri de lucru elaborate;
 10. Realizarea planului de calitate, evaluare internă și externă a proiectului.
 11. Strategie de diseminare și durabilitate elaborate și pusă în aplicare. 

Coordonator instituțional: prof., dr. hab Violeta Cojocaru