La finalul stagiului ERASMUS, trebuie să vă prezentați la Serviciul Mobilități Academice al USM cu următoarele documente, care confirmă activitatea de predare în instituția gazdă:

  • Certificat semnat și ștampilat de universitatea gazdă (care să conțină confirmarea perioadei exacte, inclusiv nr. de ore de predare/ stagiere cu mențiunea “în cadrul Programului Erasmus+”).
  • Mobility Agreement for Teaching / Mobility Agreement for Training Teaching, semnat de universitatea gazdă.
Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției