După ce ați fost selectați pentru mobilitate, în vederea obținerii ordinului de deplasare, trebuie să depuneți la secția Resurse Umane a USM următoarele acte:

  • scrisoare de acceptare / invitaţie din partea instituţiei gazdă (menţionând perioada exactă a mobilității);
  • cerere de deplasare (semnată de directorul de departament şi de decan).
Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției