Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA (ReSTART)

 • Despre proiect

Nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP- Consolidarea competențelor antreprenoriale și digitale ale studenților și cadrelor academice pentru a spori modernizarea învățământului superior în Moldova (ReSTART)

Perioada de derulare a proiectului: 15/10/2017 – 14/10/2020

Bugetul proiectului: 680.364,00

Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a extinde beneficiile și a spori impactul curriculumului antreprenorial asupra studenților și cadrelor științifico-didactice prin valorificarea experienței avansate în domeniu. Proiectul prevede modernizaerea a 30 de cursuri universitare în diverse discipline din domeniul „Business & Administration”, fiind organizate și două sesiuni de formare a formatorilor la București și Košice. 

În cadrul proiectului vor fi implicați 384 de masteranzi, 75 cadre didactice și personal administrativ, 96 reprezentanți din cadrul întreprinderilor, asociațiilor profesionale, societății civile și entităților guvernamentale. 

Prin activitățile de promovare și diseminare a rezultatelor proiectului se urmărește realizarea unei contribuții reale și utile la dezvoltata capacităților universităților partenere din Republica Moldova de a proiecta, implementa și dezvolta programe moderne de învățare, racordate la nivelul bunelor practici de la nivel european.

Pagina oficiala a proiectului: http://www.restart-eu.upb.ro/

 • Parteneri

Coordinator:

 • Universitatea POLITEHNICA din București

Parteneri UE:

 • Universitatea “Angel Kanchev” din Ruse (Bulgaria),
 • Universitatea Tehnică din Košice (Slovacia),
 • Agenția Universitară Francofonă (Romania)

Partneri din RM:

 • Universitatea de Stat din Moldova,
 • Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți,
 • Academia de Studii Economice Moldova,
 • Universitatea Agrară de Stat Moldova,
 • Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul
 • Activități 
 • Contact: Coordonator instituțional: conf., dr. Marian Jalencu

    e-mail: jalencu_marian@yahoo.com 

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției